بنام خدا

چندتا پزشک را آورده بودند خط برای درمان اولیه در عملیات جدید

پزشک‌ها رو منتقل کردند در یک کانکس در نوک خط که هم دسترسی بهشون آسون باشه و هم وقتی پیش روی کردیم و منتطقه رو فقتح کردیم اونها بعنوان عقبه ما باشن برای درمان و بهشون گفتند شما همین جا باشید و تکان نخورید فعلا

قرار بود تا کیلومترها جلوتر پیش روی کنیم و همه مناطق رو بگیریم

عملیات شروع شد و ما نتونستیم اون مناطق رو بگیریم، کانکسی که پزشک‌ها توش بودن افتاده بود وسط ما و عراقی‌ها و اونها گیر کرده بودند، تا هوا طوری شد که تونستیم بریم سراغشون و بیاریمشون عقب

پزشک‌ها میگفتند انگار اینجا به قصد کُشت همدیگر را میزنید (لبخند)