بسم الرب الشهداء و الصدیقین

شهید جواد میخواست بره سوریه و پدر با رفتن ایشان مخالفت کرده بود و گفته بود اینجا هم سوریه است. همین جا خدمت کن ...

و تو لباس شهادت سایز تنت شده بود که در قلب تهران داعش دست به جنایتی زد، همانهایی که درسوریه با سپاه اسلام می جنگند...

وقتی مرگ و شهادت برای کسی رقم بخورد به این که کجا باشد خیلی فرقی نمی کند.

کسی نباید خودش را ترشی بندازد بخاطر این که اتفاقی برایش نیافتد. اگر در بهترین شرایط هم باشی احتمال سکته زیاد است.

مثل ابراهیم، مثل مسعود و ...

باید این باورت بشود