یک گوشه می رویم و فقط گریه می کنیم

 حالا که کربلای تو روزی ما نشد

امام حسین علیه السلام فرمودند:(لاأفلَحَ قـَومٌ اشتَـروا مَـرضـاتِ المَخلـُوق بسَخَطِ الخـالِق) رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.