بسم الله الرحمن الرحیم

گذشته ات را یا جبران کن

یا فراموش اش کن

وگرنه با یادآوری اش از ادامه باز میمانی

.

واقعا همین جوریه متاسفانه خیلی ها رو دیدم که اینقدر که به گذشته فکر می کنند و توی ذهنشون بهش می پردازن از آینده و اتفاقاتی که قراره به زودی رخ بده غافل میشن و مجدداً در همان ها هم دچار خُسر میشن

و این خیلی بده ...