بسم الله الرحمن الرحیم

.

آخرین عکس پروفایل شهید ترور اخیر در مجلس احسان آقاجانی

ایشون دانشجوی دکتری اقتصاد و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس بودند.

.

.

تصویر بالا درب منزل ایشون هست، چقدر منزل ساده ای دارند، توی بالاشهر تهران ساکن نبودند ظاهراً

شهادت رو به بها میدن نه به بهانه (منظورم ادعاهای خودم هست)

همه فکر کنم کلیپ اون نفری که دم درب ورودی حرم داره خارج میشه رو دیدند که سلاح تروریست ها گیر میکنه و ایشون هم خیلی ساده رد میشن و میرن، این فقط یه پیام داره، اونم این که برات ننوشته باشن شهید نمیشی