با یه طلق و شیرازه ساده، پنجره اتاقش را تزئین کرده بود....

می گفت وقتی نور آفتاب از این طلق ها رد بشه و نور رنگی روی فرش بیفته، لذت می برم...


تفکر نوشت:

خیلی راحت میشه مسائل پیچیده را حل کرد...به شرطی که ساده برخورد کنی با اونها...

به شرطی که ساده برخورد کنی اما زرنگ باشی....هنر به خرج بدی...

در گفتن، شنیدن و عمل کردن...

در تصویر نقش بسته بر پنجره، یه مثلث با طرح خیلی ساده، مرتبا تکرار شده...

مثلث نماد پایداریه....

مقاوم بودن تک تک ما، نهایتا منجر به گُل کردن جامعه ما میشه...

گُل کنیم