دل نوشت:

در این مدت به فاصله کم اتفاقات تلخ زیادی افتاد همه ما ناراحت شدیم و  با خانواده های داغ دیده ابراز همدردی کردیم، ولی متاسفانه بعد از گذشت زمان فراموش میکنیم، سعی کنیم مهربونی هامون همیشگی باشه این خانواده ها بیشتر از الان بعدا به حمایت ما و همدردی ما نیاز دارن محبت و مهربونی هامون رو دریغ نکنیم، الهی که مهربونی هاتون همیشگی و پایدار باشه.
پ.ن: خداحافظ-ای-داغ-بر-دل-نشسته