بسم الله الرحمن الرحیم

اتفاقاتی توی هفته گذشته افتاد که افکار عمومی کشور رو تحت تاثیر خودش قرارداد.

اولیش ورود اون هلی شاتی بود که با تیراندازیهای مکرر روبرو شد.

دومیش هم حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو بود، که تسلیت عرض میکنیم این ضایعه بزرگ رو، اما به این فکر کردید که اگه مدافعان حرم نبودند شاید تخریب ها و خرابی ها بیش از اینها بود؟ و شاید خیلی از اوقات درگیر خاموش کردن ها و شاید این بین آتش نشانهای بیشتری را هم خدای نکرده از دست میدادیم، پس خداروشکر که درگیر این موضوع نیستیم.

اما مطلب من راجع به اون هلی شاتی هست که سریع در افکار عمومی رنگ باخت و موضوعش فراموش شد.

این دومین هلی شاتی بود که در ماه اخیر به این صورت یا شبیه بهم شد و جایی که نباید میرفتند رفتند و اون اتفاقات افتاد.

اصلا به این موضوع فکر کردید ؟

دقیقا وضعیت ما (آدمها، البته ضعیف النفس هایی مثل بنده) شبیه این هلی شات ها است، تا کمی معنویت کسب میکنیم و روحمان کمی شفاف میشود و میخواهد اوج گیری کند و به سمت بالا صعود کند شیاطینی هستند که ما را هدف میگیرند، هر طور شده میخواهند ما را زمینگیر کنند تا ما نتوانیم صعود کنیم به سمت خدا ...

ای وای بر نفس ما که رادارگریز و دشمن گریز نیست و نمی تواند شیاطین را رد کند ...

.

این فقره دعای جوشن کبیر با دل خیلی بازی میکنه و تکون میده به دل

یا اله العاصین (ای خدای گنهکاران) ...