یه عکس بزرگ ازش زده بودند به دیوار...
از بالا تا پایین...
گفتم عجب...خدا رحمت....هنوز کلامم تموم نشده بود که دیدم پایینش نوشته "زیارتت قبول"؟!!!
یه دقتی کردم دیدم طرف کربلا رفته و این بنر به این بزرگی بابت خوش آمدگوئیه!!!!
بعد جلوتر تصاویر این بنده خدا،  از کوه و دشت و دمن در ابعاد بزرگ و کوچیک رو دیوارها نصب شده بود....
از طرف همسر عزیزت...
نوه گلم...از طرف مادربزرگ
حامد عزیز...زیارتت قبول...خاله بزرگه(ملکه)

کمی جلوتر یه بنده خدا دیگه بود....
پدر و پسر با هم رفته بودند...از تصویر معلوم بود...
مضمون بنر:
"زیارت قبول...از طرف همسرت(دانیال)!!"

و موارد دیگه...
زیارت امام حسین در اربعین،  از نشانه های شیعه است‌...
به شرطی که تو به معرفت اربعین برسی....
زندگی در کرب و بلا را یاد بگیری...سختی کشیدن برای رسیدن به قرب الهی را تمرین کنی...
چهل روز...چهل منزل با حسین بودی...یادش کردی..اما حالا در روزهای آخر باید پیاده خودت را به حسین برسونی...با تمام سختی هاش...
از نجف تا کربلا....
مباد که حسینی باشی ولی علی را تنها بذاری...مباد که در زمره کسانی باشی که وقتی علی اکبر را دیدند گفتند ما با پیامبر خدا نمی جنگیم...ولی وقتی فرمود: انا علی بن حسین بن علی....گفتند:علی؟!!!.بغض لابیک...
اولین منزل در این مسیر،  شیعه بودن علی است...و در انتها حسینی شدن و زینبی شدن....

اربعین یعنی یه امتحان برای اینکه خودت را محک بزنی که آیا می تونی اینگونه زندگی کنی یا نه‌؟...اربعین یعنی این....نه اینکه صرفا یه راهی را بری و در انتها همونی باشی که اول بودی....

اربعین فقط یه تمرینه...کل زندگیت را در سفر اربعین باش....


در سفرم...اینترنت خیلی خوب نیست...
بر ما ببخشایید....
خیلی التماس دعا