یه تصویر پز نکته ی پرارزش


برای دریافت اندازه واقعی برروی تصویر کلیک کنید

حدیث گرافی

۰۸:۰۰ ، ۹۵/۰۸/۰۹ موافقین ۸ مخالفین ۰
وخدایی که دراین نزدیکیست ..!