بسم الله الرحمن الرحیم

آب ...

وقتی تشنه می‌شوی قدرش را میدانی

خیلی از روضه‌ها برایت مجسم می‌شود

خوبه گاهی آدم تشنه بشود

گاهی تشنه آب

گاهی تشنه معرفت

گاهی تشنه ادب

گاهی تشنه دین

گاهی تشنه امام زمان عج

گاهی تشنه ...

ایام سوگواری ارباب تشنه لب، شیب الخضیب(ع) تسلیت باد

التماس دعا دارم از همه بزرگواران