-شما زود عصبانی میشید؟

-نه اصلا...من عصبانی نمیشم، عصبانی نمیشم اما وقتی عصبانی شدم طوفان! به پا می کنم...

این مکالمه، تقریبا بین همه افرادی که پیرامون این موضوع صحبت می کنند رایجه  اما همه غافلند از این نکته که پس اگه همه دیر عصبانی میشن چرا خیلی ها عصبانی حالند؟

مسئله اینه که باید دید آستانه عصبانیت هر کس چقدره؟...به تعبیر خود طرف، طوفانی شدنش چه زمانی اتفاق میفته؟....و مهمتر اینکه برای چی طوفانی میشه؟...چه موضوعی او را طوفانی می کنه؟..


امام هادی سلام الله علیه و آله فرمود:" شیعه ما را در هنگام خشم بشناس"


خب حالا چند تا سوال اینجا مطرحه....

یک....شیعه، در هنگام خشم چیکار می کنه؟

دو....برای چی خشمگین میشه؟

سه...در برابر چه کسی خشمگین میشه؟


روی این سوالها فکر کنید لطفا


ولادت با سعادت امام هادی سلام الله علیه و آله را صمیمانه تبریک عرض می کنم....