دیدی اینهایی که نیمه دوم سال متولد میشن چون برای مدرسه یا سربازی مشکل پیدا نکنند، تاریخ تولدشون را می ندازند تو شهریور...اون هم چه روزی؟!!....17 شهریور...

نمونه بارزش، خواهر گرامی ماست که متولد مهرماهه اما تو شناسنامه، تولدش 17 شهریوره...
اصلا انگار از شهریور فقط 17 شهریور میاد تو ذهن و البته یه روز دیگه هم که برای محصلین عزیز کوتاهترین روز ساله! 31 شهریوره...(لبخند)
در هر حال 17 شهریور، با اینکه روز غم انگیزی برای ملت ماست و با عنوان "جمعه سیاه" یاد میشه ولی روز مناسبی هم برای تولدهاست...اون هم تولدهایی که به مفهوم به دنیا اومدن نیستند بلکه به معنی وارد عالم حقیقت شدنه....
دارم فکر می کنم تو اون روز، مردم ما در خون خودشون غلتیدند تا نسل های بعد، در جبهه حق و حقیقت زندگی کنند....
قدر این حماسه ها را بدونیم... 

لطفا برداشت خودتون را از تصویر زیر بنویسید