بسم الله الرحمن الرحیم

خیلی از ماها مثل من تا به یه جایی که هیچ ارزشی هم نداره و فانی و چند روزه است دست پیدا میکنیم و یا یه عنوانی رو بهمون اطلاق می‌کنند، خودمون رو گم میکنیم و دیروز و فردامون رو از یاد می‌بریم.

خدانکنه که یکی مثل من به یه پست و جایگاهی برسه دیگه هیچ کسی رو بنده نیست

اگه پست بالایی باشه و درجه بالایی داشته باشه که دیگه هیچ

برام داشت از حال و هوای حاج حسین همدانی میگفت توی سوریه

با این درجه (سرتیپ تمام)

میگفت باید سریع به خودمون می‌جنبیدیم که بعد غذا ظرف‌ها رو جمع نکنه

باید به خودمون می‌جنبیدیم که ظرفهایی که هست رو نشوره

با این حال میدیدیم یهو یه سینی چایی ریخته و داره می‌بره یا داره میاره جایی که بچه‌ها هستن ..

جوری برخورد می‌کرد که انگار نه انگار که ما نیروهای ایشون هستیم

حال و هوای عجیبی داشت

خدایا به ما الفبای اینجوری زندگی کردن رو یاد بده،

ما میخوایم

یعنی نیاز داریم به این سبک زندگی جهت پیشرفت زندگی و کشورمان

به نظرم این حلقه کمرنگ شده زندگی‌های امروزی است.

سمنان - 95/1/31