داشتم با دوستانم صحبت میکردم که ترغیبشون کنم به انجام کاری...

بعد دیدم خب خود فرد اگر نخواد با اصرار نمیشه نگهش داشت یا وادارش کرد به انجام کاری...
اگر با دل خودش نیاد فضا سست میشه اصلا و انرژی گروه مصرف نابجا میشه...

گفتم اگرم دوست ندارید اشکالی برای ما نداره...
و این آیه یادم رو نوشتم
قُل إنّما أعِظُکم بواحدة : أن تقوموا للهِ مثْنی و فرادی...

گفتم شما هم اگه نیاین ان شاء الله ما ادامه میدیم...
/بگو شما رو نصیحت میکنم به یک چیز اینکه قیام کنید برای خدا دوتا دوتا یا تکی../
چه جمع باشیم و چه نباشیم،قائم بودن وظیفه ی ماست...

راستی
چه خوب سخن ران هایی هستیم...!


/سوره سبا آیه 46/


پ.ن:
 دوستانی که مطلب اطلاع رسانی ختم قرآن _تو حیاط خلوت_ نخوندن بخونید و اگر مایلین بسم الله بگید.