داشت می گفت که بله، نباید امام حسن صلح می کرد!!! کار خوب را امام حسین کرد که جنگید...الان هم ببین امامت از نسل امام حسینه نه امام حسن!!!

امان از جهل...واقعا امان از جهل...و بدتر از اون لجاجت در جهل...

معاویه آدم فوق العاده سیاستمداری بود...به حدی که شخصیتی مثل ابن عباس که برای امام حسن، مثل مالک اشتر بود برای امام علی را فریب داد...ابن عباسی که فرزندانش در راه اسلام شهید شده بودند و خودش هم چه فداکاری هایی که نکرده بود...

امام حسن میومد جلوی چشم مردم از طرف قول می گرفت که وفادار بمونه اما باز طرف فریب معاویه را می خورد....

وقتی امام حسن شهید شد، امام حسین به همه یارانش نامه نوشت که تا معاویه زنده است کاری نکنید...

اما وقتی یزید اومد سر کار، امام حسین قیام کرد...چون یزید، معاویه نبود...

این از این مورد....

دوم... نسل امامت، هم از نسل امام حسنه و هم از نسل امام حسین...

حالا چطوری؟

همه می دونیم که زمان معاویه، اسامی فاطمه و علی، ممنوع شد...

اما هر دو امام بزرگوار توجهی نمی کردند...

امام حسن، فرزند پسری داشت به اسم حسن، که معروف بود به حسن ثانی...دختری هم داشت به اسم فاطمه...از فرزندان دیگه صرف نظر می کنیم...

امام حسین هم یه پسر داشت به اسم علی اوسط(امام سجاد) و یه دختر داشت به اسم فاطمه حورا که دختر بزرگ امام بود...

فاطمه حورا با حسن ثانی، و فاطمه بنت حسن، با علی بن الحسین ازدواج کردند...

حاصل ازدواج دوم امام محمد باقر سلام الله علیه و آله است... بنابراین امامت، از پدر به امام حسین و از مادر به امام حسن، می رسند....

و اما ازدواج اول، یعنی فاطمه حورا و حسن ثانی...

این دو بزرگوار، دو پسر داشتند به نام های عبدالله و ابراهیم...که عبدالله معروف بود به عبدالله محض، چون هر دو پدربزرگش، امام بودند...خودش هم یه پسر داشت به اسم محمد که همه جا گفته بود این پسرم همون کسیه که پیامبر وعده ش را داده...امام صادق خیلی این محمد را دوست داشت ولی به عبدالله می گفت که این اون شخص مورد نظر نیست....محمد در جوانی بیمار شد و از دنیا رفت...

می رسیم به ابراهیم...پسر ابراهیم، اسمش اسماعیله و 9 نسل بعد از این اسماعیل را همه می شناسیم و اون کسی نیست جز امامزاده داوود سلام الله علیه و آله....

حرم امامزاده اسماعیل، در خیابون هاتف اصفهانه....وقتی وارد حرم میشی، حس می کنی رفتی به زیارت امام حسن...از بس کریمند این خاندان....

ان شاء الله حرم امام حسن را بسازیم صلوات....


شبهه زمانی اوج می گیره که علم نداشته باشیم به موضوع...


پیشاپیش ولادت با سعادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه و آله بر همگان مبارک

بابت تاخیر امروز، کریمانه بر ما ببخشایید...