در سفر قبلی ام به جنوب (راهیان نور) دفترچه ای دستم بود تا اگر به نکته ای برخوردم بنویسم


یکی دو روز هست که این دفترچه روی میزم هست... چطور راه به اینجا پیدا کرد نمیدونم...

امروز جمله ای که در صفحه اولش نوشتم توجه من رو به خودش جلب کرد گفتم شما رو هم شریک کنم:نامه شهید علم الهدی به خواهرش:


همانگونه که رسالت ابراهیم ساختن خانه خدا و پایه گذاری توحید بود تو رسالت داری خود را بر اساس توحید بیافرینی تا بتوانی یک انسان موحد باشی.


افریدن خود بر اساس توحید...

چقدر عقیده توحیدی مون بر اساس تحقیق هست؟

اولین اصل اعتقادی مون رو چقدر شناختیم؟

فراتر از معنای تحت الفظی توحید , چقدر توحید رو برای خودمون باز کردیم؟....یادش بخیر... چند سال پیش بعد از چهار پنج سال مطالعه و مباحثه روی اصل توحید و دیگر اصول اعتقادی, هر وقت در بحثی یا در عقیده ای بر اشتباه بودیم دوست بزرگواری داشتیم که میفرمود :

نه ... هنوز اصل توحید رو برای خودت باز نکردی... اگر توحید قرانی رو درست ادراک کنیم در این مباحث به اشتباه نمی افتیم...


و من میگویم:اگر نگاه توحیدی مان بر اساس تحقیق درست شکل بگیرد... در تمام مسایل عقیدتی به راه صواب خواهیم رفت... در غیر این صورت... پناه بر خدای احد و واحد


پ.ن : بنا به این دلیل بعد از این مطالب بنده در این وبلاگ بدون نظر خواهد بود...