بعضی پستها خوبه تکرار بشن

بازنشر بشن!!اصن صدبار ...

..

مسلمان شد..

سپس از قیام کنندگان علیه عثمان شد

سپس از یاران علی (ع) شد

سپس از خوارج شد

سپس توبه کرد

سپس در کربلا جزء سپاه یزید بود

سپس بین یزید و امام حسین (ع) دو دل بود

سپس با مختار به خونخواهی حسین (ع) پرداخت

سپس رئیس شهربانى کوفه شد

سپس در کشتن مختار شرکت کرد

نهایتاً در حدود سال ۸۰ هجرى مُرد..

"شبث بن ربعی"


هروقت اهالی فانوس میگن خدا عاقبتمونو ختم بخیر کنه!یاد این میافتم....