اگه روی یه کاغذ، یه خط بکشیم با یه طول محدود، چطوری می تونیم بدون اینکه ذره ای از اون خط را پاک کنیم، کوچیکش کنیم؟

سوال مطرح شده، توسط یکی از پادشاهان مطرح میشه و عالمی که در اون جمع بوده، پاسخ را اینطوری میده که کافیه یه خط بزرگتر کنارش بکشید. اون وقت خط قبلی کوچیک میشه


تفکر نوشت:

وقتی خواستی از کوچیک بودن کاری صحبت کنی، نباید از ارزش اون کم کنی بلکه هنر اینه که کار بزرگتری انجام بدی....کارت هر چقدر بزرگ باشه، کار قبلی کوچیکتر به نظر می رسه
از تمام دوستانی که در این خصوص تامل کردند صمیمانه سپاسگزارم...