بسم الله الرحمن الرحیم

آه مادرم ...

..

.

.

.

.

.

.

.

.

در حدی نیستم که بخوام از حضرت زهرا سلام الله علیها بنویسم

اما میتونم ازش تشکر کنم بابت سال 80

ممنونم مادر ...