بسم الله الرحمن الرحیم

امروز اومدیم یزد، رفتیم رستوران، آقای گارسون اومد سر میزما و با لهجه زیبای یزدی گفت نهار چی میل دارید؟ این غذاها رو داریم.

گفتم میشه غذا نخوریم و شما کمی برامون صحبت کنید

طرف جا خورده بود

گفتم آخه لهجه شما شیرین تر از این غذا است ...

.

انصافا خیلی لهجه یزدی‌ها رو دوست دارم.