امروز سال روز شهادت رفیق شهید منه..

خیلی دلم میخواد سر فرصت از ایشون بنویسم..

علی الحساب یک صلوات به این معلم شهید هدیه کنید لطفا..

 

** عنوان بخشی از آیه ی 69 سوره ی نساء هستش...

تنها جایی در قرآن که از واژه ی رفیق استفاده شده...**