شهید ابراهیم هادی با تعدادی از رزمندگان طایفه کلهر باهم  همرزم و دوست و همراه بوده اند که عکس های زیادی از این شهید با رزمندگان طایفه کلهر به صورت پراکنده وجود دارد . ایستاده ها از راست علیرضا کلهر (نفر اول) - شهید سعید حشمی (نفر دوم) که متنی از وصیت نامه ایشان در چند پست قبل درج شده بود . نشسته سمت راست شهید کاظم رستگار

سمت راست سردار شهید ابراهیم هادی - نفر وسط شهید محمد حسن کلهر (جانباز شیمیایی که سال 92 دیدار حق را لبیک گفت) - نفر سمت چپ سردار شهید محمدرضا علی اوسط (از طایفه کلهر)