من باید امروز مشهد می‌بودم ...

دعوت شده بودم که دیشب ساعت 20 راه آهن باشم و به سمت مشهد به صورت میهمان و رایگان به سمت مشهد حرکت کنیم و بریم ...

این که میگن توفیق باید داشته باشی نه هزینه اینجاست انصافا

نه پولی نیاز بود و نه مالی ...

ولی من خیلی ... شدم

یعنی این توفیق رو بهم ندادند ، خوب معلومه ...

با ما کسی کاری نداره که

یعنی خودمون اصرار به چیزی که داریم نمیذارند وگرنه که دریای کرم هستند این خاندان

امروز پیامک اومد که زائر محترم به مشهد خوش آمدید

و خبر نداشتند که توفیق ما خیلی کمتر از آن چیزی است که بخواهیم مشهد باشیم و زائر ..