میلاد خورشید طوس

             هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت

حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و ثنا

بر شما بزرگوران مبارک


اذن به یک لحظه نگاهم بده ...


در حـــــریم نور جای مشعل و فانوس نیست
هیچ کس از لطف تو در این حرم مأیوس نیست

شکــرِ حق با شیر مادر مهرتان در دل نشست
واقعــــا بیچاره هرکس با شما مأنوس نیست

کــــــــــربلا و کاظمین و سامرا، حتی نجف
هیچ جـا بهرِ من درمانده همچون طوس نیست

دُرّ و مــــرجانی که از احسان به مردم میدهی
دَر صـــــدف هایِ کفِ اعماق اقیانوس نیست

هرکــــس از، سوی تو آمد بویِ جنت می دهد
بـوی جنت هیچ جا چون در حرم محسوس نیست

ایــن کبوتر که به دور گنبدت در گردش است
هـــم طراز هر پرش صدها پرِ طاووس نیست

دانــــــه دانه ذکرِ تسبیحم فقط شد "یا رضا"
شأن ذکـرت کمتر از "یا نور و یا قدوس" نیست

زائــــرانت پشتِ هم مرکب به مرکب آمدند
اینهمه زائــر ولی روزیِ من... افسوس!... نیست

نــــــــه عبا میخواهم و نه تیغه ی سلمانی ات
حــــــاجتم این روزها چیزی بجز پابوس نیست

محمدجواد شیرازی
8شهریور 93


پی نوشت :

قرار بود مشهد باشیم، همکاران رفتند ولی امتحانات نذاشت ...

قرار بود امروز با آقای حسنی که دوستان بعضاً می شناسند و در منزل شهید خلیلی حضور داشتند و صحبت کردند با کاروان دانشگاه الزهرا (س) بریم کربلا که باز هم امتحانات ...

این که میگن باید دعوت بشی، قسمتت باشه و اینها همینه دیگه .. توفیق نداشتیم

بزرگواران نماز یکشنبه این ماه در امروز فراموش نشه ...

مطلب مرتبط : میخوای عاقبت بخیر بمیری؟