قرآن رو بدون مقدمه باز کردم ‌، با خودم گفتم قرآن را یک صفحه با تفسیر می خوانم بهتر است از یک جز خواندن و معنی یک آیه را متوجه نشدن ،‌ با کمی تدبیر :

سوره مائده - آیات 83 تا 89 آمد - در تفسیر آیات 83 تا 87 اینگونه نوشته شده است:

روزی پیامبر اکرم (ص) درباره رستاخیز و وضع مردم در محکمه قیامت ،‌ موضوعات تکان دهنده ای بیان فرمود. این بیانات مردم را متاثر کرد و عده ای گریستند و جمعی از بزرگان صحابه از جمله عثمان بن مظعون تصمیم گرفتند روزها صائم و شب ها قائم باشند و پاره ای از لذایذ و راحتی ها را بر خود حرام کنند و به جای آن به عبادت بپردازند. روزی همسر عثمان نزد عایشه آمد.

عایشه به او که زنی صاحب جمال بود گفت: چرا تو به خودت نمی رسی و زینت نمی کنی؟

گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ همسرم مدتی است که مرا ترک گفته و رهبانیت پیشه گرفته است.

این سخن به گوش پیامبر (ص) رسید دستور داد همه در مسجد جمع شوند. پیامبر بالای منبر رفت و فرمود:

چرا برخی از شما چیزهای پاکیزه را بر خود حرام کرده اید؟ من سنت خود را بر شما بازگو می کنم ،‌ هر کس از آن رو گرداند از من نیست.

من قسمتی از شب را می خوابم و با همسرانم نزدیک می شوم و همه روزها را روزه نمی گیرم. آگاه باشید من هرگز به شما نمی گویم که مانند کشیشان مسیحی و رهبانان ،‌ ترک دنیا بگویید زیرا اینگونه کارها در آیین من نیست. رهبانیت امت من در جهاد است. « ترک دنیا به معنای واقعی یعنی همین » برخود سخت نگیرید ،‌ زیرا جمعی از گذشتگان شما بر اثر سخت گرفتن بر خود هلاک شدند. آنها که قسم خورده بودند این امور را ترک کنند ،‌ برخاستند و گفتند: ای رسول خدا سوگند ما چه می شود؟ لذا آیات فوق نازل شد.

پی نوشت:

دور و بر ما دوستان و عزیزانی هستند که حاضر به انجام حلال خدا یعنی ازدواج به بهانه های مختلف نمی شوند ،‌ حتی شده ما و افراد مختلف هم با آنها صحبت می کنیم ولی به هر صورت و بهانه از زیر آن شانه خالی می کنند به بهانه دست و پاگیر بودن ازدواج ،‌ کم شدن فعالیت ها ،‌ هیئت ،‌ فعالیت فرهنگی ،‌ جهاد و شهادت ،‌ آزاد بودن در زندگی مجردی ،‌ هزینه و ...

اینهایی که اینطور تفکر دارند به نظر اینجانب به نوعی شامل این آیات می شوند ،‌ البته بعضی ها اقدام می کنند اما نمی شود که حسابشان جداست ،‌ اما اگر کلا تفکر و دغدغه آن را کنار گذاشته باشیم شامل این سخن پیامبر (ص) می شویم که فرمود « هر کس از سنت من رو گرداند از من نیست » .

میدانی یعنی چه ؟ یعنی دین مرا و سخن خدا را قبول ندارد

فقط نباید به ظاهر دین نگاه کرد - هر کدام از این بهانه هایی که گفتم همه افراد متاهل هم انجام می دهند ‌و نباید به این بهانه ها شانه خالی کرد ،‌ کار فرهنگی که انجام می دهند ،‌ بالاترینش شهادت است که سیره شهدایمان را هم که میخوانیم خیلی ها با این که می دانستند که شهید می شوند اما اقدام به ازدواج می کردند و در شرایط و پیش شرط هایشان می گفتند که من نمی مانم و شهید می شوم

البته برخی ها هم چیزهای مادی را بهانه می کنند که باز اینها هم به نوعی به کلام خدا و رسولش اعتقاد ندارند که کمک می کنند و برکت می دهند و روزی می آورند ،‌ خدا خودش طوری درست می کند و جور می کند و برکت می دهد که متوجه نمی شویم

لطفا کمی فکر کنند برخی ها

و البته از طرفی هم متاهل ها هم باید دقت نظر داشته باشند این دستور العملی که پیامبر (ص) گفتند همه کار سرجای خودش باید باشد.

آرزوی خوش بختی و عاقبت بخیری همه جوانها را دارم .