ولادت علمدار عشق بر همه عاشقان حضرتش مبارک .. دایره عاشقان حضرت بسیار گسترده و فضل و کرمش بسیار است این آقا که دین های دیگر هم ارادت ویژه ای به این آقا دارند ...

مقام حضرت اباالفضل العباس علیه السلام از ادب ایشان و ادب مادرش به خانواده فضل و کرم و آل عبا به ایشان عنایت شده است و در تاریخ ماندگار .. باید ادب را سرلوحه خودمان از فضل حضرت بخواهیم در زندگی هایمان جاری شود ..

این گل ها شاهکار هلند بابت عیدی پیش کش حضورتان ...

دعا در این روز برای جانبازان عزیز که عمری در بستر هستند و با این وضعیت خودشون خیلی هاشون مرگ را هر روز جلوی چشم خودشان می بینند فراموش نشود .. جهت استشفای همه شهدای زنده یک حمد شفا بخوانیم


چند وقت پیش بهش گفتم حاجی ما رو هم یه کربلا با خودت ببر کی میری دوباره ، شما که ساک بسته هستی کی میری ؟ دوباره لبخند همیشگی رو زد و گفت شهریور دارم دوتا اتوبوس از دانشجوهای دانشگاه الزهرا رو میبرم ، بیاید بریم اتفاقا دو تا مرد نیازه که توی کاروان باشه و کمکم کنید ، یه فکری کردم و گفتم اصلش رو که دوست دارم ، کمک هم که ما نوکر امام حسین علیه السلام و زائراش هستیم ، همسرم هم که بیشتر از من طالبه فقط زمینی شاید بچه اذیت کنه و این که همه خانم هستند برای ما سخته ، گفت راه که اذیتتون نمیکنه چون مناطق غرب رو هم توی راه رو وای میستیم و توی اتوبوس هم صندلی اضافه هست .. گفت فکراتو بکن ...

دل ما رو بدجوری هوایی کرده ، سخته ولی سپردیم دعوتنامه رو دست خودش که اگه قسمته دعوت کنه ...

یعنی میشه ... من نوکرتم آقا ... یادمه خوب لحظه لحظه سفر قبلی که بردیم رو یادمه که چطور شد و چطور .. نوکرتم ..