عید غدیر

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را          که بما  سوی فکندی همه سایه هما را
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین          به علی شناختم من به خدا قسم خدا را


رسول خدا(ص) در خطبه غدیر ،علی (ع) را این چنین  توصیف می نماید:


 • آگاه باشید که با علی(ع) دشمنی نمی کند، مگر کسی که بدبخت است و با اودوستی نمی ورزدمگر کسی که پرهیزکار است و ایمان به او نمی آوردمگر کسی که ایمان او خالص باشد.
  • ای مردم این علی بهتراز شما مرا یاری می کند . و از شما نزد من سزاوارتر ونزدیکتر وعزیزتر است و خداوند عزوجل ومن از او راضی هستیم.
  • ای مردم  او یاری کننده دین خدا و جدال کننده از جانب رسول خدا است.
  • هیچ آیه رضایتی درقرآن نازل نشده مگردرباره علی(ع)و هیچ کجا خطاب بر مومنین  نشده مگر از او شروع شده است و هیچ آیه مدحی در قرآن ،برای¬غیرازعلی (ع)نازل نشده است.و شهادت به بهشت در سوره «هل اتی» داده نشده مگر برای او و برای احدی غیر از او آن سوره نازل نشده است و غیر او را مدح نفرموده است.
  • به خدا سوگند که سوره مبارکه «عصر» در مورد علی نازل شده است.
  • آگاه باشید که علی (ع) به شکیبایی و شکرگذاری موصوف است وبعد از او فرزندان من که از صلب او هستند ،صبور و شاکر می باشند.
  • او با دشمنان قرآن به جنگ بر می خیزد و با آنهایی که پیرو قرآن هستند دوستی می نماید. او مردم را از معصیت خدا باز می دارد. اوجانشین رسول خدا (ص) و امیر مومنان می باشد.
  • او راهنما ی مردم است وبه امر خداوند باعهد شکنان وستمگران وآنهایی که از دین خارج شده اند جهاد می نماید.

   

   

   

  آداب عید غدیر

  غدیر؛روز عبادت

  امام صادق(ع) فرمودند:« عید غدیر روز عبادت،نماز،سپاس  و ستایش خداوند متعال است.»(الغدیر/ج1/ص327)

   

  امام صادق(ع) فرمودند:« روزه روز عید غدیر خم با روزه تمام عمر جهان برابر است.»(اقبال/ص464)


  نماز روز غدیر به دستور حضرت صادق علیه السلام این گونه است که نیم ساعت پیش از زوال (ظهر شرعی) غسل کند و حاجتهای خود را از خدا بخواهد آن گاه دو رکعت نماز بخواند، و در هر رکعت بعد از سوره‌ی حمد به ترتیب هر یک از سوره‌ی توحید و آیه‌الکرسی وسوره‌ی قدر را ده مرتبه قرائت‌کند. آن حضرت فرمود: هر که این نماز را بخواند، خدای هر نیاز دنیوی و اخروی او را بر آورده سازد. (التذهیب 3/143) 


  غدیر؛روز نیکو کاری و مهرورزی


  حضرت علی(ع) فرمودند:«در روز عید غدیر وقتی به همدیگر می رسیدبعد از سلام ومصافحه به یکدیگر هدیه بدهید.(وسائل الشیعه /ج7/ص325)


  امام صادق(ع)می فرماید:«یک درهم به برادران با ایمان ومعرفت دادن در روز عید غدیر برابر با هزار درهم است .  بنا براین در این روز به برادرانت انفاق کن و مومنین را شادکن. (مصباح المجتهد/ص737)


  حضرت رضا علیه السلام فرماید: ... و هر که مؤمنی را در روز غدیر طعام دهد مانند کسی است که همه پیامبران و صدیقان را طعام داده است. (اقبال الاعمال 2/262) 

  دید و بازدید
   حضرت رضا علیه السلام  می فرماید: ... و هر که در روز غدیر مؤمنی را دیدار کند، خدای هفتاد نور در قبرش وارد کند و قبرش را گشاده سازد. و هر روز هفتاد هزار فرشته قبرش را زیارت کند وبهشت را به او بشارت دهند.   ( اقبال الاعمال 2/262)


  عید غدیر مبارک باد بر همه شما عزیزان و شیعیان امیرالمومنین علی (ع).