یاناصرنا

توی جبهه تلگراف میزدند، گفته بودند توی تلگراف خیلی، خیلی جملات رو مختصر کنید و او اینطور تلگراف زد:

من کاظم، پول لازم

از این خلاصه‌تر دیده بودید ؟ (لبخند)