یا ناصرنا

گاهی اوقات که میخوام دعا کنم برای ظهورت با خود می‌گویم نکند جنس

اللهم عجل لولیک الفرج

تو هم، همجنس نامه کوفیان باشد

آنها هم منتظر امام بودند

دعوت کردند

هجده هزار نامه

هجده هزار منتظر

آه حسین جان