استاد خوبی بود...
از این جهت که دانشجو را وادار می کرد که دانش را بجوید...اما جای تاسف که اکثریت قریب به اتفاق، دانش را که نه بلکه راه های تقلب را جستجو می کردند....
این استاد گرامی با اینکه خودش تحصیل کرده آمریکا بود اما به عشق خدمت به وطن، بر می گرده ولی با بی مهری قشر تحصیلکرده مواجه میشه....
خلاصه اینکه عواقب این داستان گریبان دانشجوی شاگرد اول بی تقلب فعال مذهبی مآبی همچو ما را گرفت و نهایتا منجر به نمره ای شد که چشم همه دوست و آشنا را از حدقه، دو کیلومتر برد اون طرف تر!!
ولی از اونجایی که ما بچه قانعی بوده و هستیم و احترام شاگردی و استادی را رعایت می کنیم از استاد شکایتی نداشته بلکه اشکال را در کار خودمون جستجو کردیم...و این منجر به تلاش بیشتر شد...بعدها استاد مذکور، از دانشگاه مفقود شد!! حالا یا اخراجش کردند یا استعفا داد...پیگیر نشدم....
تفکر نوشت:
دفاع مقدس، منتظر ضعیف شدن دشمن نمی مونه بلکه مقاومتش را بالا می بره....
خرمشهرها در پیشه....

پی نوشت:
هدف خاطره صرفا به جهت "تفکر نوشت" بود و لاغیر...
مخلصیم...


هدیه به امام سجاد سلام الله علیه و آله صلوات