محرم تو ز ره رسید حسین 

ایام محرم بر شما تسلیت 

عزاداریهایتان قبول حق

*******

گاهی که میخوانی زمانی که صدایت را می شنوم تمام وجودم به لرزه می‌افتد بند دلم پاره می‌شود دست خودم نیست خصلت خواهرانه همین هست حتی طاقت شنیدن را هم ندارم چ برسد به ...

اما روزی خواهری تمام این ها را با تمام وجود حس کرده، به قول شاعر عمه جان شما قهرمانی هستید که نشانه‌ مادرت زهرا و روح ایمان هستی.

.

او می‌دوید و من می‌دویدم

او سوی مقتل من سوی قاتل

او می‌نشست و من می‌نشستم

او روی سینه من در مقابل

او می‌کشید و من می‌کشیدم

او از کمر تیغ من آه باطل

او می‌برید و من می‌بریدم

او از حسین سر من غیر از او دل 


  السلام علیک یا ام المصائب یازینب کبری(س)