یک سؤال مهم:  به نظر شما چگونه باید سنتهای فراموش شده غدیر را احیا کرد، نظر شما چیست؟
پ.ن۱: دوستان فردا که عید هست حتما سعی کنیم همه باهم ، برای کوچک تر ها و فرزندان هدیه ای تهیه کنیم و در مورد  واقعه غدیر وقت بزاریم و براشون صحبت کنیم.  تشکر🌹

پ.ن۲: عید سعید غدیر خم مبارک باد