داشت رد میشد که یه صدایی شنید!!

-صدای چیه؟
انگار کسی با صدای خَف داشت کمک می خواست!!
بلند گفت: یه صدایی میاد...شماها هم می شنوید؟
گفتند نه!!!! و شروع کردند به هلهله کردن....
صدا به صدا نمی رسید...
صدای خَف گم شد....این واقعه ای بود با همین مضمون از شهادت جوانترین امام...حضرت محمد تقی...جواد الائمه سلام الله علیه و آله....

یه صلوات بفرست....


هلهله می کنند که صدای مظلوم را نشنوی....
جام جهانی می دهند که جام زهر را به مظلومین بخورانند و تو نبینی...
جنگ اقتصادی به راه می اندازند که تو از جنگ خونین علیه مظلومین غافل شوی...
اما زهی خیال باطل....
ما سر می دهیم اما دست نه...

الحمدلله فردا هم میشه نماز یکشنبه ماه ذیقعده را خوند...
فرصت را از دست ندیم...