سبز سبز بود..اونقدر که از طراوتش لذت می بردی...
داشتم نگاهش می کردم که صاحبش اومد و گفت: "امسال اصلا گل نداد...ضعیف شده"
گفتم عوضش سبز سبزه...
گفت اون درست...ولی باید گل میداد...
یه نگاه کردم یه اون گل...برگهاش سبز سبز بود...
سبزتر از گل های آپارتمانی....
اما علیرغم این داستان ها، نتونسته بود نظر مساعدی را کسب کنه...

تفکر نوشت:
وقتی کارت را درست انجام دادی و گل کردی، دیگه همیشه این توقع ازت میره که گل کنی...چون این توانائی در تو وجود داره...مگر اینکه به دلیلی ضعیف بشی...که اگه این ضعف از تنبلی تو باشه، بدا به حالت...


پی نوشت1:
دیروز یه بنده خدائی می گفت بابت کارهای قبلی ای که درست انجام دادم، کار دیگری هم، به عهده ام گذاشته شده...نمی خواستم قبول کنم اما گفتند از پسش برمیای....

داشتم فکر می کردم امام زمان از ما چطوری توقع داره؟ این مدلی که فلانی، می تونه گل کنه یا نه...این مدلی که کمک می کنه ولی گل نمی کنه...و یا اصلا روی طرف نمیشه حساب کرد؟

پی نوشت 2:
امسال ایام قدر با ایام رحلت امام خمینی یکی شده...ما چقدر ناراحتیم برای از دست دادن امام؟ چه کشیدند یاران علی از شهادت او؟...
صل الله علیک یا امیرالمومنین...صل الله علیک یا روح الله...