بنام خدا

جایی خواندم:

شما نمی‌توانید صبر کنید تا اوضاع بهتر شود، آن وقت تصمیم بگیرید که نگرش بهتری داشته باشید.

شما باید در آنجایی که هستید، بهترین باشید ...

پی‌نوشت1:

واقعا باید فکر کرد به این متن، خیلی قابل تامل و تفکر هست، متاسفانه مبتلابه زیاد داریم

پی‌نوشت2:

ان‌شاالله نائب الزیاره دوستان هستم مشهد مقدس