می دونی تفاوت "سرباز" و "جانباز" و "شهید" چیه؟

"سرباز" یعنی کسی که حاضره برای هدفش، سرش را بده...اما فقط سرش را بده ها...بدون هیچ چون و چرائی...
اینقدر شجاعت می خواد...
حالا این سرباز می تونه در لشگر حق باشه یا در لشگر باطل...

اما "جانباز" یعنی حاضره جانش را برای هدفش بده...
سر دادن با جان دادن خیلی فرق داره ها....
سر که بدی، فقط سرت رفته اما وقتی قرار بشه جان بدی، خون به جیگرت می کنند و تو نباید دم بزنی...ذره ذره آب میشی اما پا پس نمی کشی....
رسوندم مطلبو؟...

و تو اگر جانباز شدی، "شهید" خواهی شد...
و "شهید" نظر می کند به وجه الله....


پی نوشت1:
اعیاد شعبانیه بر همه مبارک...
شعبان تنها ماهیه که هیچ روزی از اون عزاداری نیست و محرم کاملا بر عکس اونه...
بنابراین همه ایام شعبان بر شما مبارک

امروز به نیت فرج آقا، سعی کنیم این ذکر را 133 مرتبه بخونیم:
"یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اِکشِف کربی بحق اخیک الحسین"
ای کسی که غم و اندوه را از چهره حسین برداشتی، غم و اندوه من را هم برطرف کن به حق برادر حسین


پی نوشت2:
دقت کردید چقدر کم نوشتم(لبخند)