همواره سعی‌مان این باشد که خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگه داریم و شهدا را به عنوان یک الگو در نظر داشته باشیم که شهدا راهشان راه انبیاست و پاسداران واقعی هستند که در این راه شهید شدند.(شهید حسین خرازی)

شادی روح شهیدخرازی و همه شهدا صلوات


پ.ن:چند روز پیش وقتی خوابت رو دیدم هنوزم سنگرت بر پا بود در حال سرسامون دادن به کارها بودی وقتی صدات کردم و برگشتی و نگاه هم کردی انگار دنیا رو بهم دادن فرصت نشد بهت بگم پر از دلهره ام پر از ترس، گاهی این بغض لعنتی راه نفسم رو میگیره نفس کشیدن برام سخت میشه، حاج حسین ....