کلاس اوله...

به هر کدوم یه ضرب المثل میگن و ازشون می خوان که برای جمع مهمان های مدرسه، پانتومیم اجرا کنند...

نوبتش که میشه کاملا مسلط، یه پاشو می گیره بالا و دو قدم، لی لی میره و بعد تمام قد می ایسته و دوباره این حرکت تکرار میشه...

هیچ کس نمی تونه جواب بده...

راهنمائی می کنه..

اون حرکتی که تمام قد می ایسته یعنی ستون....

باز کسی نمی تونه جواب بده...

میگن آخه اون لی لی رفتن یعنی چی؟

با جدیت جواب میده خب ضرب المثلش اینه دیگه : "از این ستون تا اون ستون فلجه!!!!"


از دست این بچه ها(لبخند)شنوائی مهمترین حس انسانه...
استاد دینانی حفظه الله می فرمود دو تا از حواس انسان از همه مهمترند و اونها، بینائی و شنوائی هستند که شنوائی باز مهمتره...
علت اهمیت این دو حواس اینه که در قرآن می بینیم خدا را هم سمیع و بصیر معرفی می کنه ولی مثلا نمیگه خدا، حس بویائی خوبی داره...

بعد چرا شنوائی مهمتره؟
چون انسان از طریق شنیدن و گوش دادنه که یاد میگیره حرف بزنه و بعد با محیط ارتباط برقرار کنه...پس اهمیتش بیشتره