بسم الله النور

چقدر میتونی سختی تحمل کنی؟

آیا شما هم مثل من زود رنج هستید و تحمل سختی و فشار کاری و اینها رو ندارید، یا نه برعکس

البته بخشی از این موضوع ذاتی هست و بخش عمده‌ای از اون کسب کردنی است، یعنی با تمرین و ممارست به دست میاد، پس میشه به دستش آورد

انتخاب این که چطور باشیم با خودمون هست

کُک یک نوع ماده عالی و معدنی است که شماها هم میشناسید شاید از دوران مدرسه فراموشش کرده باشید مثل من (لبخند)

این ماده وقتی که فشار کم بهش میاد میشه نوک مداد و در اختیار من و شما قرار میگیره و همه جا در دسترس است

ولی وقتی فشار و بار زیاد بهش میاد میشه الماس، خیلی گران و کم یاب میشه

.

.

اگه سختی‌ اومد توی زندگی بهت، بهش خرسند باش

متاسفانه خیلی‌ها مثل من دنبال راحت طلبی هستند، بقول پدرم دنبال کلفتی نان و نازکی کار میگردند

این مغایر این مسئله است