هوالغنی

لینک آسان پرداخت هم در کانال تلگرام گروه هست

این طرح عملی یکشنبه های علوی است که به همت دوستان محقق شده و ما هماهنگی هاش رو انجام میدیم

فعلا یک هفته درمیان انجام میشه این طرح و به زودی هر هفته صورت میپذیرد

نزدیکترین تاریخ هم یکشنبه 1396/10/3 هست

چندهفته هم تاکنون اجرا شده است که بازخورد خوبی داشته