هوالحمید

از پاییز درس بگیریم همه در روزهای پایانی ...

همیشه دیدید درخت برگهاش رو این ایام میریزه

اون چیزی که میمونه شاخه و تنه درخت هست و خودش رو آماده میکنه برای یک تغییر و تحوی بزرگ

اگه ماها برگ باشیم ریزش پیدا میکنیم

همیشه باید سعی کنیم که اصل باشیم توی متن باشیم

اگر گذری امور رو پیگیری کنیم مثل اون برگ میمونیم که میریزه

کمی تفکر کنید و اگر دوست داشتید اینجا از تفکراتتون بنویسید

خوشحال میشم از نوشته‌ها (لبخند)

پی نوشت:

نمیدونم چند روزه چه خبره خیلی ریز دارند وبلاگ رو بررسی میکنند و نگاه میکنند و میخونند (لبخند)

من نمیگم آمارها این رو میگن و هر وقت این رو میگن یعنی یک اتفاقی در حال رخ دادن هست چه مثبت و چه منفی

دعوت نوشت:
به جمع ما در گروه جهادی‌ها بپیوندید jahadi_sarlak@