-پدرجان! فرق صرفه جویی با خساست در چیه؟

-پسرجان! فرقش در اینه که اگه من پالتوئی که ده ساله می پوشم را امسالم بپوشم، صرفه جوئی کرده ام ولی اگه به مادرت بگم که پالتوئی که پارسال خریده را امسال هم بپوشه، خساست به خرج داده ام!


حالا داستان ماست....

در جاهائی پول خرج می کنیم که پیش خودت میگی حالا خیلی هم مهم نبودها ولی در جاهائی هم بی پولی که ای داد بیداد....


پی نوشت:

کماکان هفته وحدت مبارک باد....

واقعا حفظ وحدت کنیم...


بر محمد و آل محمد صلواتدیگه وقتی همه عوامل رفته باشند مرخصی، این وسط ما میشیم مدرسان شریف!!(لبخند)