زنگ می زنه بهت....

-قرارمون یادت نره..

-نه...گفتی ساعت چند؟

-ساعت 1

-باشه ان شاء الله

....

می رسی سر قرار


ساعت 12:52...

ساعت 1:00...

ساعت 1:15


بر می گردی.....

زنگ می زنه و ناراحته که چرا رفتی؟


چقدر شده از این اتفاقات برای شما افتاده؟

اصولا آدم بدقولی هستی یا خوش قول؟

اصلا قول یعنی چی؟

خودت چقدر روی این قول، اثر داری؟رسول خدا صلوات الله علیه و آله، با کسی در محلی قرار داشت...به محل که رسید، آفتاب سوزان می تابید و حضرت در آن شرایط ایستاده بود و منتظر...اصحاب گفتند: "اون طرف تر سایه است...برید اونجا بایستید"
فرمود: " من همین جا، قرار دارم.."