بسم رب الحسین

نیمه شب وارد بین الحرمین شدیم، جمعیتی وسط بین الحرمین حلقه زده بودند و داشتند سَب دشمنان علی(ع) و خاندان مطهرش را می‌گفتند با صدای بلند و ریتم خاصی

و عده ای هم فیلم برداری می‌کردند

نمیدانم این جماعت تفکر می‌کنند یا نه ؟

بصیرت دارند یا نه ؟

تبعیت دارند یا نه ؟

سرباز هستند یا نه ؟

گوش به فرمان هستند یا نه ؟

چشمشان به لبان ولی فقیه هست یا نه ؟

که اگر اینگونه نباشد یحتمل از آنهایی می شوند که در تاریخ بسیار است

این همه صحبت بصیرت و اتحاد بین شیعه و تسنن دارند و اینها جایی عمومی که همه نوع قشری هست اینگونه بی بصیرتی می‌کنند.

همین‌هایی که دنبال تفرقه هستند و دعوا و جنگ بین شیعه و سنی را میخواهند دنبال همچین صحنه‌هایی هستند تا داعشی‌هایی افراطی به وجود آورند ...

اللهم الرزقنا بصیرت ...

اللهم الرزقنا حرم ...

سفرنامه دیار حبیب‌ها و غریب‌ها سال 1393