فکر کنم بار سومه که روز دوم محرم، مطلب می نویسم...

و همیشه هم فقط این میاد به ذهنم که:

"حسین رسید به کربلا...واویلا...واویلا..."

اون قدر عمق مصیبت امام حسین زیاده که نمی دونی از کجا و از کدوم افراد بگی...

هر کدوم را که دست می ذاری، داغونت می کنه...

بلد نیستم روضه بخونم...

خودت روضه خوان باش..