لحظه‌های بی‌قراری و دل‌گرفتگی، لحظه‌های ناب زندگی انسان است. شاید خدا می‌خواهد در این لجظه‌ها که ارتباط تو با دیگران به هر دلیلی قطع می‌شود، خود را به تو نشان دهد و ارتباط عمیقی بین تو و خدا ایجاد کند. این لحظه‌ها را از دست ندهیم، از آن فرار نکنیم، دل‌گرفتگی یعنی دل ما از همه خسته شده و خدا را می‌خواهد.(بیان معنوی_استاد پناهیان)


پ.ن: امیدوارم دل شکسته ام رو خداجونم تو خریدار باشیگریه