هوالکریم

گاهی آدم به موهای خودش، پیش خودش فخر میفروشد و می‌شود حجاب، می‌شود هوای نفس

گاهی اوقات باید که نباشند

تا

این بُت بشکند

.

همین که هرکه میرسد بگوید چرا کچل کرده‌ای

یک تذکر و یادآوری است

یک شکستن هوای نفس است

و ...