یا عَوُنَ المُومِنِینَ (ای یاور اهل ایمان)

حادثه مجلس رو نباید به این زودی ها فراموش کنیم و همینطور نباید بزاریم که فراموش بشه

به ابعادش که جداگانه فکر کنید لطفا، به موارد مختلف و ...

اما به یه چیزی که میخوام بپردازم این هست

به این دقت کردید که اون نفراتی که میخواستن این عملیات رو انجام بدهند چه لباس هایی پوشیده بودند؟

عکس ها رو بررسی کنید لطفا

من عکس ها رو که دیدم به این فکر کردم که اگه اینها لباسشون فرق میکرد قطعا نمیتونستن این عملیات رو انجام بدهند، یا ناکام و نصفه می تونستند انجام بدهند، یکی از عواملی که باعث شد موفق بشن لباس هایی بود که معمولی بود مثل باقی افراد.

میدونید میخوام به چه نکته ای اشاره کنم و تلنگر بزنم ؟

شیطان هم در قبال ما همینجوریه، همیشه از جنس خودمون دست بکار میشه، اگه شیطان با چهره ای متفاوت وارد بشه قطعا ما در مقابل ایستادگی می کنیم یا خلاف واقعش انجام میدیم.

اما او هم از همین حربه در مقابل ماها استفاده میکنه

و گاها موفق هم هست (این رو درخصوص خودم میگم)

مراقب باشیم