بسم الله الرحمن الرحیم

این جمله خیلی عمیق هست و خیلی دوستش دارم لطفا با دقت بخوانید و بر رویش تامل کنید:

.

فردیکه منفی می اندیشد در فرصت ها مشکلات را می بیند.

فردیکه مثبت می اندیشد در مشکلات فرصت ها را می بیند.

.

.

در چشم بهم زدنی ماه خدا دوباره داره میاد و من هنوز هیچ کاری برای این ماه انجام ندادم، این انتخابات و مسائل حاشیه ای آن همه وقت ماها رو تقریبا پر کرد، ضمن تبریک به رییس جمهور محترم امیدوارم قول هایی که دادند و مواردی که مطرح کردند فراموش نشه و مواردی هم که رقبای ایشان مطرح کردند رو بکار ببندند تا وضعیت کشور بهتر از این شود و مردم شرایط بهتر رو لمس کنند، مردم جز این چیزی نمیخوان حتی اونهایی که به شما رای ندادند وگرنه که دشمن هم دیگر که نیستیم.

.

خدایا من بچه حرف گوش کن تو نیستم لطفا منو در مسیر بندگی خودت قرار بده